Řekli o nás:

„S firmou Alarmtechnik jsme se setkali poprvé v loňském roce při instalaci čipového uzamykacího systému a rekonstrukci el. vrátníku. Byli jsme nesmírně spokojeni s profesionálním i lidským přístupem pracovníků. Vše na čem jsme se dohodli a požadovali, bylo splněno řádně, včas, ve výborné kvalitě a v dohodnuté ceně. Zařízení, které máme namontované se všem líbí a dobře funguje. Mohu vřele doporučit, což také dělám.“
Jana Hemelíková, BD POHODA Tuchorazská, družstvo


„S firmou Alarmtechnik Praha spolupracuji úspěšně již přes deset let. Profesionální práce jejích odborníků mi zaručuje klid a bezpečí.“
Mgr. Josef Lada


„S firmou Alarmtechnik máme již dlouholetou dobrou spolupráci. Jsou spolehliví, korektní a přátelští.“
Ing. Kristina Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše


„Firmu Alarmtechnik hodnotím kladně zejména pro její schopnost držet se dohodnutého a nevynucovat si na zákazníkovi další kroky nad rámec stanovených prací, realisticky stanovený termín dokončení byl vždy dodržen. Pozitivně hodnotím také lidskou stránku, příjemné vystupování i schopnost pružně se přizpůsobit specifikům v církevních objektech. S kvalitou prací jsem byl až dosud spokojen, případné reklamace byly neprodleně vyřešeny ke spokojenosti zákazníka.“
Páter Vladimír Kelnar, vikář


„S firmou Alarmtechnik spolupracujeme v oblasti realizace bezpečnostních systémů od první poloviny 90. let. Vzhledem ke specifičnosti problematiky EZS, kdy je od našich zákazníků vyžadována nadstandardní serióznost a diskrétnost, je dlouhodobá a ověřená spolupráce nutností. Naši zákazníci jsou se službami, včetně průběžného servisu, firmy Alarmtechnik spokojeni a ta tak dlouhodobě patří do rodiny našich stálých subdodavatelů.“
Ing. Ota Hartman, ředitel EKOPROJEKT Praha, a.s.


 „Jsme jedni z prvních zákazníků firmy Alarmtechnik, a to již od roku 1993. Přestože instalace celého zařízení byla v našich podmínkách náročná a ojedinělá, bylo našim požadavkům stoprocentně vyhověno k plné spokojenosti.

Firma pro nás provádí servis od doby instalace, její služby byly rozšířeny i na pobočku v Horních Jirčanech a v roce 2002 na novou instalaci zabezpečení totálně zničeného potopou.

Na firmě oceňujeme velmi vstřícný přístup zaměstnanců, trpělivost při instruktážích, tochotu, dodržení slova, termínů a plné přizpůsobení našim požadavkům. Lze říci, že firma Alarmtechnik patří v této hektické době k nejsolidnějším dodavatelům.“
Jindřich Pavliš, majitel a jednatel  firmy Vojanovy sady spol. s r.o.


"Snad patříme mezi první partnery společnosti Alarmtechnik. Začínali jsme ještě s jinou technologii, s jinými bateriemi, s jinou komunikací. Dnes to máme vylepšené, ale podstatné je, že vždy vše fungovalo a vždy se nám dostalo potřebné servisní pomoci.

Doporučujeme kombinovat s nezávislou bezpečnostní službou, které v případě narušení k objektu dojede.“
Ing. František Bányai, spolumajitel a jednatel firmy ALBICO, spol. s r.o.


„První počátky naší spolupráce s firmou Alarmtechnik spadají už do roku 1991. Od té doby již pro nás i naše obchodní partnery uvedli do provozu mnoho zařízení.

Profesionální přístup, rychlost a dobré ceny byly vždy na takové úrovni, že další zakázky a reference směřovaly už jen na tuto firmu.“
Ing. Ivo Filípek, majitel a jednatel NEOMED s.r.o.


V roce 2011 jsme se z důvodu lepšího zabezpečení domu při výměně vchodových dveří rozhodli instalovat čipový systém a nové bytové zvonky. Návrhy řešení, nabídka a jednání s firmou  Alarmtechnik s.r.o., vše bylo na velmi vysoké úrovni. Výsledná realizace překonala naše očekávání a nyní, v roce 2014 musíme poděkovat firmě za bezproblémový přístup do domu a zvýšenou bezpečnost celého objektu.  Individuální přístup k zákazníkovi  u všech pracovníků firmy je nadstandardní a bezporuchové zabezpečení objektu bylo po třech letech všemi vlastníky bytů oceněno.
Jaroslava Chvojková, předseda výboru Společenství vlastníků domu Záběhlice 2492, 2493, 2494, 2495


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě využívá odborných služeb firmy ALARMTECHNIK PRAHA, spol. s r.o. v oblasti elektronického zabezpečení objektů již od roku 1993. V tomto roce firma zabezpečila řadu objektů muzea i galerie a to ve velmi kvalitní úrovni. O spolehlivosti a kvalitě provedených prací a odborných technických řešení vypovídá takřka bezporuchový provoz zabezpečovacích systému po dobu více jak 13 let. Také rychlá instalace systémů od zadání podmínek do převzetí hotového díla vypovídá o kvalitě firmy Alarmtechnik Praha. Uvedená firma byla vybrána i z důvodu nutnosti řešit problematiku památkově chráněných objektů. Většina objektů ve kterých byly zabezpečovací systémy instalovány patří do kategorie národních kulturních památek. Firma se proto musela vypořádat s řadou složitých řešení ve vztahu k významu a ochraně objektů. Splnila tak základní požadavek na kvalitu, rozsah a účinnost zabezpečovacích systémů ve vztahu k zachování hodnot interiérů i exteriérů budov a především celého rozsáhlého klášterního komplexu.

Po 13 let je firma Alarmtechnik Praha i naším servisním partnerem. Pravidelný servis je pro potřeby muzea a galerie naprostou nutností pro zajištění spolehlivosti ochrany kulturního dědictví. Na této ochraně se největší měrou podílí právě kvalitní účinnost a naprostá bezporuchovost zabezpečovacích systémů. Firma Alarmtechnik Praha nám poskytuje nepřetržitý servis k zajištění veškeré technické ochrany. Také spolupráce při řešení náhlých problémů, které vyžadují okamžité a především spolehlivé řešení je na velmi vysoké úrovni.

Pravidelně a především bezproblémově řešíme další rozšiřování, doplňování a především zkvalitňování systémů na zabezpečených objektech.

Je třeba zdůraznit, že i v oblasti finančních vztahů a finanční náročnosti stávajících i nových řešení nám firma Alarmtechnik Praha vychází vstříc. Především s ohledem na skutečnost, že oblast muzeí a galerií patří již tradičně k těm méně finančně zajištěným.

V neposlední řadě je nutnou podmínkou dobré spolupráce při ochraně kulturního dědictví i součinnost s Policií ČR. I zde se v uplynulých 13-ti letech projevila firma Alarmtechnik Praha, jako firma s vysokou profesionalitou.

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá trvalá spokojenost Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s poskytovanými službami a servisem od firmy ALARMTECHNIK PRAHA, spol. s r.o.. Spokojenost a dobrá spolupráce je dána nejen kvalitou dodaných technických systémů, ale především profesionalitou a vstřícností zaměstnanců firmy.

Ing. Zdeněk Vitáček
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
Předseda Liberecké krajské sekce Asociace muzeí a galerie ČR

Firma je prověřena
​Národním bezpečnostním úřadem

Logo NBU

Firma je registrována
​Česku asociací pojišťoven

Logo CAP​​

Firma je členem
​Cechu el. požární signalizace

Logo Cechu EPS​​​​