Kamerové systémy

Bezpečnostní kamery

Kamerové systémy jsou už několik let nejdynamičtěji se rozvíjejícím oborem elektronických bezpečnostních systémů. Za přijatelnou cenu jsou dnes již dostupné kamerové bezpečnostní systémy, jejichž parametry jsou mnohem lepší než parametry analogových systémů, které se běžně používaly ještě před několika lety.

V čem jsou nové digitální systémy lepší?

  • V první řadě v kvalitě obrazu. Zatímco zaznamenaný obrázek z analogové kamery si lze představit jako mozaiku 704 x 576 (tj. cca 400.000) bodů, vykazují moderní digitální systémy rozlišení Full HD nebo vyšší. Rozlišení Full HD přitom odpovídá „mozaice“ 1.920 x 1.080 (tj. cca 2.000.000) bodů. To přináší samozřejmě obrovský rozdíl v kvalitě obrazu. Záznam z analogových kamer tak velmi často neměl dostatečnou kvalitu, potřebnou pro identifikaci pachatele apod. Záznam z moderních kamer je v tomto směru mnohem častěji použitelný.
  • Kromě toho přinášejí moderní digitální systémy i zcela nové možnosti (rozpoznávání obličeje apod.), které byly u systémů s analogovými kamerami nemyslitelné.

Jaké moderní kamerové bezpečnostní systémy doporučujeme svým zákazníkům? Jsou to kamerové systémy HD-SDI a IP kamerové systémy.

Kamerové systémy HD-SDI

Navrhujeme je pro většinu běžných aplikací. Mají rozlišení FULL HD (cca  2.000.000 obrazových obodů, tj. 2 Mpix).

HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) je technologie, která se zrodila pro potřebu studiové televizní techniky. A různé licence dlouho bránily jejímu využití mimo studiovou techniku. Dohody o využití mimo studiovou techniku se podařilo dosáhnout až v roce 2009. A od té doby se kamerové systémy HD-SDI čím dál více používají v elektronických bezpečnostních systémech.

K záznamu se používají 4, 8 nebo 16 vstupové rekordéry, které jsou vybaveny hdmi výstupem pro připojení Full HD monitoru.  HD-SDI rekordéry jsou rovněž vybaveny možností připojení k síti, resp. k internetu. Umožňují tak i vzdálený přístup.

Bezpečnostní kamera a rekordér

Výhody HD-SDI kamer (oproti IP) jsou:

  • Nižší cena.
  • Plná kompatibilita. Videosignál HD-SDI kamer je přesně definovaný. Pokud bude třeba za několik let některou kameru HD-SDI kamerového systému nahradit,  lze k tomu bez problému použít HD-SDI kameru jiného typu a jiného výrobce (to pro systémy s IP kamery bohužel stále neplatí).
  • Signál HD-SDI kamer se přenáší po koaxiálním kabelu, což je výhodou v případě upgrade starých analogových systémů.
  • Oproti IP kamerám jsou HD-SDI kamery obecně citlivější. Velmi pěkný obraz lze např. dosáhnout i v přítmí kostela, kde IP kamera již selhává a přepíná se do černobílého režimu.
  • Od HD-SDI kamery se po koaxiálním vedení přenáší nekomprimovaný digitální signál. Obraz proto nemá (oproti obrazu IP kamery) žádnou prodlevu, neseká se, nekostičkuje. (Pro některé bezpečnostní aplikace je zpoždění obrazu oproti realitě zcela nepřijatelné.)

IP kamerové systémy

Navrhujeme je v případě speciálních požadavků – např. při požadavku rozlišení vyššího než Full HD.

IP (Internet Protocol) kamery obsahují webový video server, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci signálu kamery a možnost jejího připojení do počítačové sítě (LAN nebo internet). K záznamu se používá buď přímo PC, anebo častěji tzv. síťové rekordéry NVR (Network Video Recorder). Což je v podstatě síťový disk, umožňující nahrávat data z IP kamer.

Problémem IP kamerových systémů je stále nedostatečná kompatibilita. V roce 2008 založily společnosti Axis, Sony a Bosch platformu ONVIF (Open Network Video Interface Forum) s cílem specifikovat protokoly pro komunikaci mezi síťovými video prvky. K této platformě se pak připojila většina dalších výrobců. Přesto však kýžené kompatibility nebylo dosud v potřebné míře dosaženo.

Výhody IP kamerových systémů (oproti HD-SDI) jsou:

  • V IP provedení jsou k dispozici bezpečnostní kamery s vysokým rozlišením 5 Mpx nebo i více.
  • Kamerové systémy s IP kamerami mohou umožňovat některé velmi sofistikované funkce: např. přečtení a záznam registrační značky vozidel, rozpoznání lidského obličeje, počítání průchodů, IP kamerové systémy umějí vyhodnotit, že nějaký předmět ze scény zmizel, anebo naopak přibyl, atd.
  • V některých případech vychází realizace s IP kamerami bezkonkurenčně levně –  např. v případě rozsáhlého areálu výrobního podniku, s mnoha budovami, ve kterém existuje počítačová síť. V takovém případě je velkou výhodou, že bez potřeby realizace kabelového rozvodu je možno rozmístit v areálu kamery dle potřeby.

Kamerové systémy HD-CVI, HD-TVI, AHD

V poslední době byly vyvinuty nové technologie, označované jako HD-CVI (High Definition Composite Video Inteface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) a AHD (Analog High Definition).

Všechny tři poskytují obraz s rozlišením Full HD obdobně jako kamerové systémy HD-SDI. Jejich hlavní výhodou by měla být nižší cena a větší přenosová vzdálenost.

HD-CVI je standard, uvedený na trh koncem roku 2013 čínskou firmou Dahua. Je otázka nakolik bude akceptován dalšími světovými výrobci.

HD-TVI a AHD využívají oproti tomu Open Source technologie,  ale ani u nich není jasné, zda budou v dostatečně široké míře akceptovány jinými výrobci.

Prvky HD-CVI, HD-TVI a AHD jsou již v současné době na českém trhu. Protože si však nejsme jisti, zda bychom mohli našim zákazníkům zaručit, že v případě potřeby mohou za pár let vyměnit vadnou kameru, a to třeba i v takovém případě, kdy původní výrobce už nebude existovat, tak tyto systémy zatím zákazníkům nenavrhujeme. Na vyžádání však není problém takový systém navrhnout a dodat.

Uvažujete o zřízení  kamerového systému?
Rádi Vám poskytneme nezávaznou konzultaci a bezplatně zpracujeme nabídku.

Firma je prověřena
Národním bezpečnostním úřadem

Logo NBU​​​

Firma je registrována
​Česku asociací pojišťoven

Logo CAP​​

Firma je členem
​Cechu el. požární signalizace

Logo Cechu EPS​​​​